Publicador de continguts


Els nostres compromisos de servei


26 de març de 2015

  1. El temps mitjà entre l'avís telefònic de la defunció i la presència de l'agent no superarà els 90 minuts en un 90% dels casos i els 120 minuts a la resta.
  2. El temps entre la primera assistència i la fi del servei no excedirà els quatre dies laborables en el 95% dels casos. En cap cas superarà els 6 dies * Llevat dels trasllats internacionals, a causa de la gestió administrativa.
  3. El nivell de satisfacció quant a l'atenció rebuda serà igual o superior a 8 per a un 80% de les persones usuàries. El 20% restant el valorarà amb un 5 com a mínim.
  4. El nivell de satisfacció quant a les instal.lacions serà igual o superior a 8 per a un 80% de les persones usuàries. El 20% restant el valorarà amb un 5 com a mínim.
  5. S'oferirà una formació específica a tot el personal del servei de 300 hores anuals com a mínim.
  6. En el 100% dels casos les sales de vetla es trobaran en les condicions òptimes per al seu ús adequat.
  7. El 100% de las peticions específiques relatives al servei (els desitjos de les persones usuàries del servei) es compliran en el termini establert.
  8. El 90% del Pla de manteniment preventiu es desenvoluparà en els terminis establerts.
  9. El 100% de queixes es respondran en un termini màxim de 10 dies laborables.

 

Data darrera modificació: 27 de maig de 2021