Publicador de continguts


El Consell d’Administració de l’SMAP eleva a la Junta General els comptes anuals de 2023, amb un resultat positiu de 3,9 milions d’euros


27 de març de 2024

El Consell d’Administració de l’SMAP eleva a la Junta General els comptes anuals de 2023 amb un resultat positiu de 3,9 milions d’euros

Aquest balanç és fruit de l’increment d’ingressos d’1,4 milions d’euros pel major ús dels aparcaments municipals i la implantació del servei de Bicipalma

Els pressuposts de 2024 ja han previst invertir 4,8 milions d’euros a millorar aparcaments, ampliar Bicipalma, ampliar la zona ORA i modernitzar serveis

L’SMAP ha superat aquest mes de març l’auditoria externa de seguiment que certifica el Sistema de Gestió de Qualitat que avalua els serveis de Bicipalma, aparcaments i ORA

Palma, 27 de març de 2024.- El Consell d’Administració de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes SA (SMAP) va aprovar ahir elevar a la Junta General els comptes anuals de 2023, l’informe de gestió, la proposta d’aplicació del resultat i la memòria no financera de l’exercici 2023.

En aquest sentit, els comptes anuals de 2023 s’han liquidat amb un resultat positiu de 3.952.474 €, una xifra que és el resultat d’un increment d’1,4 milions d’euros dels ingressos pel major ús de la xarxa d’aparcaments de l’SMAP i la implantació del nou servei de Bicipalma i d’un increment de la despesa d’1,9 milions d’euros per mor de l’increment en les despeses de personal i d’altres despeses derivades de l’activitat de l’SMAP.

Cal destacar que els comptes anuals de 2023 que s’eleven a la Junta General reflecteixen també un increment de patrimoni net de l’empresa d’un 10,17% respecte a l’any anterior.


Des de l’SMAP ja s’han previst als pressuposts de 2024 inversions per valor de 4,8 milions d’euros. En aquest sentit, s’està fent feina en inversions que tenen per objectiu solucionar el dèficit d’aparcament a Palma, desenvolupar un pla de millora d’aparcaments ja existents, ampliar Bicipalma, ampliar la zona ORA i digitalitzar i modernitzar l’SMAP.
Per altra banda, per tercer any consecutiu el Consell d’Administració ha donat compte de l’estat d’informació no financera que té per finalitat comunicar de forma transparent la informació de l’empresa i consoliden el major compromís de l’empresa en matèria de medi ambient, drets humans, compromís social i compliment de la normativa.

El Consell d’Administració ha donat compte també de l’informe anual de seguiment dels objectius de qualitat. Entre altres qüestions s’ha destacat el fet d’haver superat satisfactòriament l’auditoria externa que va tenir lloc els passats dies 12 i 13 de març. El fet d’haver superat per tercera vegada una auditoria externa consolida l’aposta per la qualitat de l’SMAP després d’haver obtingut el certificat del Sistema de Gestió de Qualitat d’acord amb la norma UNE-EN ISO 9001:2015 el mes d’abril de 2022.

 

Data darrera modificació: 27 de març de 2024