Publicador de continguts


El Casal Solleric es convertirà en punt de referència de l’art nacional i internacional amb la inauguració de l’exposició de Luis Gordillo


3 d’abril de 2024

El portaveu adjunt de Cort, Llorenç Bauzá, ha explicat, després de la reunió de la Junta de Govern, el contracte adjudicat a L21 Gallery Palma per a dur a terme la mostra “Luis Gordillo. Constantes Vitales”

Palma, 3 d’abril de 2024.- El cinquè tinent de batle i portaveu adjunt de l’equip municipal, Llorenç Bauzá, ha explicat aquest dimecres, en roda de premsa, els principals punts de l’ordre del dia de la Junta de Govern, entre els quals cal destacar el contracte per a l’exposició que l’artista Luis Gordillo durà a terme al Casal Solleric, a partir de l’11 d’abril.

A aquesta mostra se sumarà la que realitzarà Concha Jerez, en aquest mateix equipament cultural, la qual s’inaugurarà el 21 de setembre, coincidint amb la Nit de l’Art.

Luis Gordillo i Concha Jerez són considerats dos dels màxims exponents de la pintura contemporània, i la presència de la seva obra a Palma permetrà, en paraules del portaveu municipal, “reivindicar el paper del Casal Solleric com a centre cultural i artístic de referència a la ciutat”.
Els dos creadors han estat distingits amb el Premi Nacional d’Arts Plàstiques, a més de molts altres premis i reconeixements.

D’aquesta manera, la Junta de Govern ha procedit a autoritzar l’adjudicació del contracte de serveis d’execució del projecte expositiu “Luis Gordillo. Constantes Vitales” a L21 Gallery Palma, que deté els drets de la representació exclusiva de l’artista.

L’adjudicació s’ha efectuat per un import de 34.700 euros, als quals cal afegir-ne 7.287 en concepte d’IVA, fent un total de gairebé 42.000 euros: concretament, 41.987 euros.

Convé recordar que a la Junta de Govern celebrada el passat 20 de març es varen aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regeixen el contracte.

Nascut a Sevilla l’any 1934, Luis Gordillo és, actualment, un dels principals noms de la pintura espanyola i internacional. Precisament, coincidint amb la recent celebració de la fira ARCO, a Madrid, el batle de Palma, Jaime Martínez Llabrés, va tenir ocasió de visitar el seu estudi i comentar els detalls més rellevants de l’exposició que Gordillo presentarà al Casal Solleric, i que serà l’única mostra individual que realitzarà al llarg de l’any 2024.

Durant la seva estada a ARCO, el primer regidor de Cort va mantenir també una trobada amb Concha Jerez per tal de compartir impressions amb vista a l’exposició prevista per a la pròxima edició de la Nit de l’Art.

Nascuda a Las Palmas de Gran Canaria, l’any 1941, la trajectòria de més de 40 anys d’activitat artística de Jerez l’ha feta mereixedora de ser considerada la pionera de l’art conceptual a Espanya.

Durant la seva intervenció, Llorenç Bauzá ha indicat que “després de vuit anys d’abandonament institucional, període en el qual aquest espai s’ha vist immers en un procés de progressiva paralització en la seva activitat, el Solleric està recuperant la força i la vitalitat que el varen caracteritzar en altres èpoques”.

En aquest sentit, el portaveu adjunt ha remarcat la reforma integral que l’Ajuntament ha duit a terme, “pràcticament des del primer minut d’aquesta legislatura, en aquest recinte cultural, fent una clara aposta per la millora estructural i funcional de l’equipament”.

D’altra banda, la Junta de Govern ha donat el vistiplau a la pròrroga extraordinària del contracte de concessió dels drets d’aprofitament amb instal·lacions temporals, mitjançant llicència, als espais lliures de domini públic de quatre platges urbanes de Palma: Cala Major, Ciutat Jardí, Can Pere Antoni i Cala Estància.

Totes les pròrrogues es concedeixen per un termini d’un any i amb vigència fins al 30 d’abril de 2025.

Les empreses adjudicatàries d’aquests serveis són Beach i Oci, en el cas de la platja de Cala Major; Marport Sunbeach Mallorca, a Ciutat Jardí i Can Pere Antoni, i Playa Tikaran, a Cala Estància.

Aquesta resolució de la Junta de Govern està motivada per la necessitat de garantir, mentre es tramita el procediment d’una nova adjudicació, la continuïtat en la prestació dels serveis de neteja de les platges i recollida selectiva dels residus generats, així com el manteniment de les casetes de socorrisme i els banys públics, a més de la bona conservació de dutxes i papereres de recollida de residus.

A tot plegat, cal afegir altres finalitats que aconsellen la pròrroga dels contractes, com ara fer efectiva la retirada de la posidònia que s’acumula en aquestes platges, la col·locació i manteniment de passarel·les, estris i elements d’accés per a persones amb discapacitat, i el manteniment dels rètols i elements de senyalització.

Aquestes pròrrogues s’executaran d’acord amb les condicions del contracte inicial, sense que s’introdueixi cap mena de modificació en els termes fixats.

Al mateix temps, la reunió de la Junta de Govern ha servit per a donar llum verda a la modificació del projecte de renovació integral de la plaça d’Espanya i la modificació no prevista del contracte corresponent, que inclou la incorporació de preus nous.

El contracte va ser adjudicat per acord de la Junta de Govern a l’empresa Melchor Mascaró, amb seu a Manacor, a finals de l’any 2022.

La present modificació s’efectua en els termes proposats i justificats pel Servei d’Estudis i Projectes, segons l’informe emès el passat 21 de febrer, i amb la conformitat del contractista i la ratificació dels Serveis Jurídics i l’Àrea d’Intervenció de la corporació municipal.

En funció de l’acord aprovat avui, la Junta de Govern ha autoritzat una despesa de gairebé 145.000 euros amb IVA inclòs: concretament, 144.988,57 euros, provinents dels fons de l’Ajuntament.

A aquesta dotació, s’afegeix la partida consignada per l’empresa municipal EMAYA, que frega els 130.000 euros: exactament, 129.964,38 euros.

D’aquesta manera, el pressupost global se situa molt a prop dels 275.000 euros: concretament, 274.952,95 euros.

 

Data darrera modificació: 4 d’abril de 2024