Publicador de continguts


El canvi de model dels casals de barri obert al 50% dels centres


3 de novembre de 2010

En total seran 16 casals de barri els que entren a la convocatòria de subvenció de l'any 2011 amb aquest nou model.


El tinent de batlessa i regidor de l'àrea de benestar social, treball, participació o cultura, Eberhard Grosske, ha explicat avui en roda de premsa que des de l'inici de la legislatura, s'ha fet una aposta ferma per impulsar un canvi de model en la gestió dels casals de barri de Palma, amb l'objectiu de que aquests esdevinguin vertaders equipaments al servei de la ciutadania.


Grosske, acompanyat de Joan Miró, coordinador de l'àrea, i de Llucia Carreras, directora general de planificació social, ha explicat que amb aquest canvi en el model de gestió s'insereix dins el programa de desenvolupament comunitari Barris en Marxa, que persegueix quatre objectius:


passar d'una ciutadania passiva i consumidora de serveis a una ciutadania activa, que pren part en les decisions que afecten a la seva ciutat i el seu futur.
enfortir el teixit associatiu de la ciutat
donar protagonisme a les associacions de veïns
complementar altres mesures del programa Barris en Marxa, com són els consells de barri, les subvencions per a projectes socials, els espais comunitaris o els premis Rosa Bueno, entre d'altres.

Aquest canvi de model s'ha dut a terme en dues fases:


Obertura dels casals de barri cap a la ciutadania a través de les cessions d'ús: des de l'inici de la legislatura fins ara s'han triplicat les cessions d'ús dels casals de barri, passant de 97 al curs 2006/07 a prop de 350 en el present curs.

Cessió de la gestió dels casals de barri a les associacions de veïns: el curs 2009/10 va comptar amb 5 casals de barri- (Puig de Sant Pere, S'Hostalot, Joan Alcover, Can Alonso, i Sa Garriga)- gestionats per associacions de veïns, i per al curs 2010/11 s'obrirà aquesta possibilitat a 11 casals més: Son Gotleu, Polígon de Llevant, Son Ferriol, Sant Jordi, s'Aranjassa, Coll d'en Rebassa, Son Perera, el Rafal, Puig de Sant Pere, S'Hostalot, Joan Alcover, Can Alonso, Sa Garriga, Can Cànaves, Can Ribes i El Jonquet.

Així doncs, la junta de govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui la convocatòria de subvencions per a les associacions de veïns, a fi de que siguin aquestes les que dinamitzin els casals de barri durant l'any 2011. Les principals característiques de la convocatòria són:


Ampliar fins un total de 16 casals de barri els centres que poden ser gestionats a través de les associacions de veïns: Son Gotleu, Polígon de Llevant, Son Ferriol, Sant Jordi, s'Aranjassa, Coll d'en Rebassa, Son Perera, el Rafal, Puig de Sant Pere, S'Hostalot, Joan Alcover, Can Alonso, Sa Garriga, Can Cànaves, Can Ribes i El Jonquet.
Les associacions adjudicatàries de la subvenció passen a disposar del casal de barri (amb totes les despeses de manteniment cobertes per l'Ajuntament), a més d'una partida de 28.000€ com a màxim per a la seva dinamització al llarg de tot l'any.
Les bases de la subvenció aposten per el treball en xarxa de les associacions de veïns en aquells casals de barri on hi pugui optar més d'una associació, fomentant així la cohesió del veïnatge i la col.laboració entre entitats.
Els programes de dinamització que impulsin les associacions han de tenir com a objectiu l'interès general i han de ser d'utilitat pública i social.
La valoració dels projectes presentats per les associacions de veïns puntuaran positivament que les activitats proposades sensibilitzin i fomentin valors com la igualtat de gènere, la convivència cívica, la solidaritat, la tolerància, la defensa del patrimoni, la igualtat d'oportunitats..., que impulsin la interrelació de diferents sectors de la població, la implicació dels veïns en la presa de decisions, entre d'altres.


El canvi de model dels casals de barri obert al 50% dels centres

Data darrera modificació: 28 d’abril de 2023