Publicador de continguts


El batle de Palma dona a conèixer “el primer pas real” per a la conversió de l’antic edifici de GESA en un gran espai multicultural


26 de gener de 2024

Cort aprova en Junta de Govern optar a una convocatòria de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports relativa als fons europeus amb un finançament màxim de 10 milions d’euros per projecte

Palma, 26 de gener de 2024. El batle de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha presentat el contingut de l’únic punt que ha format part de l’ordre del dia de la Junta de Govern extraordinària que ha tingut lloc avui divendres.

A la convocatòria informativa també hi han estat presents els tinents de batle de Turisme i Cultura, Javier Bonet; Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics, Óscar Fidalgo, i Hisenda, Funció Pública i Govern Interior, Mercedes Celeste.

El punt acordat està relacionat amb l’operació d’adquisició de l’edifici situat al carrer de Joan Maragall, formant part de la primera línia de la Façana Marítima, que és, actualment, propietat de la companyia ENDESA i que es troba en desús i abandonat des de fa ja 15 anys, per tal de procedir a la seva conversió en un gran espai multicultural de referència nacional i internacional.

En aquest sentit, la Junta de Govern ha aprovat optar a una línia de subvenció convocada per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports i destinada al finançament d’obres i projectes orientats a la millora de la competitivitat i la capacitat d’adaptació del territori de les Illes Balears dins l’àmbit turístic.

Aquesta convocatòria es du a terme en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, dotat econòmicament per la Unió Europea a partir dels fons Next Generation.

El pressupost general pel que fa a aquest programa concret és de 44.500.000 euros, i va adreçat, exclusivament, a les entitats locals, és a dir, ajuntaments i consells insulars.

La quantia màxima que cada institució candidata a obtenir aquest finançament pot sol·licitar és de 10 milions d’euros, i, de fet, aquesta serà també la dotació econòmica que demanarà, en aquest cas, l’Ajuntament de Palma.

Un altre aspecte fonamental de les bases de la subvenció és que les actuacions finançades han de ser una realitat en el transcurs d’enguany, i s’ha establert, per tant, com a data límit, el 31 de desembre de 2024.

Aquesta consideració equival a dir que, quan arribi aquesta data, l’operació de compra de l’edifici d’ENDESA ha d’estar definitivament tancada, de manera que es pugui presentar íntegrament la documentació als organismes corresponents.

El projecte que el govern municipal encapçala en relació amb aquest immoble recull la seva conversió en un gran espai multicultural que, en paraules del batle de Palma, “impulsarà les possibilitats de la ciutat en la seva aspiració d’obtenir, l’any 2032, la declaració de capital europea de la cultura”.

El primer regidor de Cort ha destacat també que aquesta zona de Palma “ha conegut una notable revitalització amb l’obertura, fa uns anys, del Palau de Congressos”, i ha remarcat que es tracta d’un sector geogràfic “amb un gran futur, gràcies al desenvolupament, també aquesta legislatura, del Districte Digital de Nou Llevant”.

Igualment, Jaime Martínez ha incidit en el fet que, mitjançant la creació d’un equipament cultural de grans dimensions i projecció, “la Façana Marítima veurà incrementada encara més la seva condició d’imatge representativa de l’excel·lència turística de Palma, en un punt estratègic que coincideix amb l’entrada a la ciutat des de l’autovia de Llevant”.

Durant la seva intervenció, el president de la corporació municipal ha indicat que el projecte “constitueix una reivindicació històrica de la ciutat de Palma”, i ha recordat que, l’any 2021, l’Ajuntament i ENDESA varen signar una proposta d’intencions que preveia la cessió gratuïta d’una part de l’edifici per un termini de 20 anys, i el lloguer d’un altre sector de les dependències, a canvi de les contraprestacions que s’havien de recollir al conveni urbanístic.

Ara, seguint les explicacions del batle, “les intencions del govern municipal són molt més ambicioses, ja que el plantejament que es fa és de compra de l’edifici, entenent que es tracta de la situació més avantatjosa per a la ciutat”.

En aquesta línia, Martínez Llabrés ha considerat que l’adquisició i futura reconversió de l’immoble “suposarà enriquir l’oferta cultural de què disposa Palma, fent possible una millor promoció de la ciutat com a destinació d’interès històric i cultural”.

Actualment, ha continuat explicant el batle, el consistori i ENDESA “mantenen negociacions molt avançades, que començaren el mes de juny passat, als inicis de la present legislatura, per tal de fer efectiva l’operació”.

En aquest sentit, Martínez Llabrés ha apuntat que, amb l’acord aprovat avui per la Junta de Govern, “es fa el primer pas real” de cara a concretar el projecte.

En la seva opinió, hi ha motius “per a ser optimistes respecte de les opcions d’èxit de l’Ajuntament” en aquesta convocatòria de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, atesa “la solvència, el rigor tècnic i la necessitat social de l’actuació que es planteja des de Cort”.

La intenció del consistori és destinar aquests recursos econòmics, 10 milions d’euros, a l’adquisició de l’edifici, quantitat a la qual cal sumar uns 15 milions corresponents a compensacions que es mantenen pendents amb ENDESA.

D’altra banda, convé detallar que els litigis pendents de resolució de sentència que ENDESA té interposats ara mateix contra l’Ajuntament pugen a més de 50 milions d’euros, quantitat que, si s’hi afegeixen els interessos, sobrepassa els 60 milions.

No obstant això, segons ha puntualitzat Martínez, l’acord entre la corporació i la companyia titular de l’immoble “faria possible la retirada d’aquestes reclamacions milionàries”.

Al mateix temps, el batle de Palma ha anunciat que, una vegada que l’Ajuntament disposi de la propietat de la infraestructura, “convocarà un concurs d’idees, a escala internacional, amb la finalitat de disposar d’un projecte de reforma de l’edifici”.

En aquesta proposta, es configuraran els serveis que formaran part de l’immoble, entre els quals cal destacar, per una banda, la creació d’un equipament cultural que ocuparà entre cinc o sis plantes, i, per l’altra, l’habilitació de les dependències següents: l’Arxiu General de Palma, que es traslladarà íntegrament al nou espai; un auditori; una biblioteca; diferents establiments de restauració que s’ubicaran al darrer pis; dues o tres plantes diàfanes de caràcter multifuncional; un museu d’escultura a l’aire lliure, i altres usos lligats a la promoció de la innovació en el terreny de les arts.

Pròximament, segons ha anunciat el batle, es posarà en marxa també una intervenció puntual centrada en la façana de l’edifici amb l’objectiu de posar en valor la seva viabilitat i el resultat final.

Aquesta actuació, aprovada per la Comissió de Centre Històric i la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca, planteja importants novetats en matèria de sostenibilitat i l’aplicació d’energies renovables, com ara la substitució de les plaques actuals per altres de fotovoltaiques.

Igualment, s’instal·laran dos panells en vidre, un de color vermell i l’altre de color verd, destinats a la captació d’energia.

Aquestes propostes s’emmarquen dins el projecte europeu ARV, que té com a punt prioritari la rehabilitació de les barriades.

Des del punt de vista del batle de Palma, les previsions concernents a aquest edifici de la Façana Marítima constitueixen “una de les realitzacions més importants i ambicioses de totes les que l’Ajuntament ha planificat dur a terme al llarg d’aquesta legislatura”, amb la qual el govern municipal complirà, segons ha assenyalat, “un dels grans compromisos assumits davant la ciutadania”.

En aquest punt, Martínez Llabrés ha reiterat que les línies estratègiques de la política cultural del consistori “estan basades, no únicament en els projectes a curt termini, sinó, molt especialment, en aquells que s’executaran en un major període de temps i que, per les seves dimensions i transcendència, van dirigits a marcar el futur de la cultura a Palma al llarg dels pròxims anys i dècades”.

Igualment, Jaime Martínez ha remarcat que la creació del futur equipament “està vinculada a una manera d’entendre la cultura en majúscules, pensant en les actuals i les futures generacions de palmesans, i brindant al sector els espais i equipaments que necessita per a fer de Palma un gran mostrador nacional i internacional que tendeixi a cercar l’excel·lència, també, en el terreny cultural”.

Data darrera modificació: 26 de gener de 2024