Publicador de continguts


Cort inicia els tràmits per a integrar l’Institut Municipal d’Innovació (IMI) a l’estructura de l’Ajuntament


12 de desembre de 2023

Palma, 12 de desembre de 2023.- La tinenta de batle d’Hisenda, Funció Pública i Govern Interior, Mercedes Celeste, acompanyada pel gerent i coordinador de l’Àrea d’Innovació, David Diez, i representants del comitè d’empresa de l’IMI, ha informat sobre la decisió del Consell Rector de l’Institut Municipal d’Innovació (IMI) d’iniciar l’expedient de dissolució de l’Institut Municipal com a organisme autònom i la seva integració simultània a l’estructura departamental de l’Ajuntament. Aquest procés d’integració ha comptat amb el suport dels diferents grups polítics municipals que integren el consistori palmesà.

Celeste ha recordat que l’abril de 1995, com a conseqüència de la modificació de la forma jurídica del que es coneixia com a Empresa Municipal d’Informàtica, es va crear l’Institut Municipal d’Informàtica, avui anomenat Institut Municipal d’Innovació (IMI), “que es convertí en un organisme autònom de l’Ajuntament de Palma. Aquest institut es va fer càrrec de les tasques de desenvolupament i manteniment de les eines informàtiques municipals i dels serveis i activitats relacionats amb les tecnologies de la informació i comunicació i la innovació tecnològica”.

Actualment, l’Institut Municipal d’Innovació comprèn tres àrees: l’Àrea d’Informàtica, l’Àrea de Cadastre i Cartografia i l’Àrea de Serveis Generals, amb una plantilla de 78 treballadors i treballadores, tots empleats públics de la categoria de personal laboral.

Al principi, i d’això fa més de 30 anys, l’organització d’alguns serveis de l’Ajuntament es va configurar amb la forma jurídica d’organisme autònom local per a possibilitar la prestació de serveis a tercers. De fet, en aquella època els treballadors de l’IMI prestaven alguns serveis a empreses i particulars que ho requerien, perquè aquesta naturalesa jurídica permetia una major agilitat en els procediments de contractació tant de personal com altres serveis.

“Avui dia, i ja des de fa molts anys, l’IMI no presta cap servei públic directe a l’exterior, ja que totes les actuacions són serveis interns de suport a altres serveis municipals, igual que qualsevol altre departament municipal com pugui ser el de comptabilitat, el de recursos humans, riscs laborals o serveis jurídics”, ha puntualitzat la tinenta de batle.

La responsable de Govern Interior ha indicat que “tot i que això no és un motiu suficient per a decidir la dissolució d’un organisme autònom i la seva integració a l’estructura de l’Ajuntament, sí que ha estat un punt molt important tenir en compte el fet que la seva activitat sigui anàloga a la de qualsevol altre departament o servei municipal. El que sí que és decisiu és la recerca d’una major eficiència i eficàcia en el servei”.

Actualment, la normativa vigent obliga que els procediments que han de seguir els organismes autònoms en matèria de contractació i de fiscalització prèvia són idèntics als que ha de seguir l’Ajuntament i, a més, algunes de les tasques d’aquests processos només les poden dur a terme personal funcionari, no laboral, cosa que obliga a crear una estructura funcionarial al voltant de l’Institut per a cobrir aquestes necessitats.

Per tot això, tant per a no duplicar serveis que ja existeixen dins el mateix Ajuntament com per a afavorir que els treballadors que ara conformen l’IMI puguin centrar-se únicament en les tasques que els són pròpies, per raons d’eficiència i eficàcia, l’equip de govern va decidir sotmetre a consideració del Consell Rector de l’IMI la dissolució de l’organisme i la seva integració simultània en l’estructura de l’Ajuntament”, ha manifestat la tinenta de batle.

És important recordar que al Consell Rector hi ha representats tots els grups municipals de l’Ajuntament i també els treballadors de l’IMI a través del Comitè d’Empresa.

Per tot això, l’Ajuntament de Palma s’ha compromès a mantenir i dur a terme totes les ofertes públiques d’ocupació que s’han aprovat durant els darrers anys i que estan pendents de convocar; a mantenir vigents les condicions laborals recollides al conveni col·lectiu de l’IMI fins a una futura revisió del conveni col·lectiu de tot el personal laboral de l’Ajuntament en què ells ja podran participar activament, i a permetre la promoció interna dels treballadors dins els llocs de treball de l’Àrea d’Innovació.

Aprovat l’inici de l’expedient de dissolució de l’organisme pel Consell Rector, aquest acord serà elevat al Ple, que té les competències per a iniciar-lo. En el proper Ple de 21 de desembre se sotmetrà a consideració de la corporació municipal i, si tira endavant, se sotmetrà a exposició pública la proposta de dissolució i es procedirà a sol·licitar els informes pertinents als departaments de Recursos Humans, de Serveis Jurídics i d’Intervenció de l’Ajuntament.

Finalitzat tot aquest procés de cerca d’informació i exposició pública, l’expedient es tornarà a presentar al Consell Rector i al Ple per a ser sotmès a consideració i aprovació definitiva, si s’escau. En principi, es disposa de tota la informació necessària per a prendre la decisió final els primers mesos de 2024.

Data darrera modificació: 13 de desembre de 2023