Publicador de continguts


Cort accelera la tramitació de llicències urbanístiques en substituir la necessitat d’autorització de Recursos Hídrics per la comprovació municipal del compliment de les condicions del Pla general i del Pla hidrològic


19 de desembre de 2023

Palma, 19 de desembre de 2023.- El tinent de batle d’Urbanisme i Habitatge, Óscar Fidalgo, ha anunciat durant la roda de premsa celebrada després de la reunió del Consell de Gerència d’Urbanisme d’aquest dimarts, que l’Àrea d’Urbanisme ha aprovat substituir el tràmit d’autorització de la Direcció General de Recursos Hídrics per a totes aquelles sol·licituds de llicència d’obra major i que fins ara necessitaven el vistiplau d’aquest departament.

A partir d’ara aquesta autorització serà substituïda per la comprovació municipal del compliment de les condicions del Pla general i del Pla hidrològic.

Amb això s’agilitza notablement la concessió de llicències municipals, ja que l’obtenció de l’autorització de recursos hídrics per a una obra implicava un retard considerable a l’hora d’aprovar definitivament una llicència.

Per això, des de l’aprovació definitiva del Pla general de 2023 i en aplicació del Reial decret 49/2023, pel qual s’aprova el Pla hidrològic, l’Ajuntament de Palma està en disposició de substituir l’exigència de l’autorització de la DG de Recursos Hídrics per la comprovació municipal del compliment de les condicions del Pla general i del Pla hidrològic.

Per a poder comprovar que la llicència a atorgar compleix tots els requisits exigits pel Pla hidrològic, Óscar Fidalgo ha afegit que “Urbanisme ha preparat un document que el promotor ha d’emplenar adjuntant-hi la documentació indicada. Un cop concedida la llicència, es comunicarà a la DG de Recursos Hídrics. Això implica una feina extra al Departament de Llicències, però un benefici en la tramitació per al promotor”.

Les pròximes setmanes es revisaran tots els expedients que es troben paralitzats i pendents de resoldre per manca d’autorització de la DG de Recursos Hídrics per tal que s’acullin a aquest procediment.

El document, que haurà d’emplenar i presentar el promotor juntament amb la sol·licitud de llicència, es troba al web municipal juntament amb la resta de formularis de sol·licitud de llicència. Aquest document l’ha d’emplenar un professional, ja que és un formulari tècnic i de compromís que es compleixen les condicions previstes a la normativa del Reglament de domini públic hidràulic.

La necessitat d’aquest document és perquè les zones inundables o potencialment inundables es poden donar en tota classe de sòls, amb independència que siguin urbans o rústics.

El responsable d’Urbanisme ha destacat que “per tot això, els controls que s’executen per a donar el vistiplau a aquest document es concentren principalment en aspectes com ara usos permesos, la cota d’implantació de l’edificació, estanquitat, disposar de respiradors al soterrani i comprovar que es disposa d’estudis relatius a l’estructura de l’edifici de nova planta per a evitar col·lapses”.

El tinent de batle ha recordat que l’agilitació de llicències és un dels compromisos recollits al programa de govern del batle, Jaime Martínez Llabrés, amb la posada en marxa d’un Pla de xoc.

Entre les mesures previstes hi ha l’eliminació de la cita prèvia amb l’adequació d’una finestreta única per a professionals i tècnics. A més, els usuaris poden presentar i resoldre els seus dubtes urbanístics de manera presencial de dilluns a divendres i s’aplica un protocol especial i personalitzat d’atenció a les persones de més de 65 anys, ha assenyalat Fidalgo.

Data darrera modificació: 21 de desembre de 2023