Publicador de continguts


Convocatòria del procés d'assignació de l'ús privatiu de parcel·les i/o blocs amb taules de cultiu de la Xarxa d'Horts Urbans Ecosocials de Palma


16 de juliol de 2019

Es tracta de cedir mitjançant llicència i després de convocatòria pública, l'ús de béns de domini públic municipal i, en concret, de petites parcel.les de conreu, d'espais amb taules de cultiu, amb la finalitat de crear espais de participació ciutadana que contribueixin a la millora de la qualitat de vida de les persones, a la integració social i al foment de la col.laboració dels ciutadans en les activitats de millora ambiental.

AMPLIAT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ FINS DIA 5 D'AGOST


Data darrera modificació: 13 de març de 2023