Publicador de continguts


Concurs dibuix Policia Muntada 2010


29 de novembre de 2010

1. Convocatòria.
La Policia Muntada de la Policia Local de Palma, amb motiu de les visites que realitzen els centres educatius de Ciutat i de la resta de Mallorca a les seves dependències, convoca aquest concurs de dibuix.

2. Tema.
El tema d'aquest concurs de dibuix és: 'Els cavalls de la Policia Muntada'.

3. Bases.
Poden participar en aquest concurs tots els alumnes d'Educació Especial, Educació Infantil i de primer i segon cicle d'Educació Primària que hagin realitzat la visita. S'estableixen les següents categories:
.Educació Especial.
.Educació Infantil.
.1r i 2n cicle de Primària.
Tan sols es pot presentar un sol dibuix per alumne.
El dibuix s'ha de realitzar en paper DIN A4 en blanc, la tècnica és lliure (llapis, ceres, pastels, retoladors, carbonets, aquarel'les, temperes, etc.). No s'admetrà la tècnica de collage i no pot presentar-se emmarcat.
Els treballs presentats han de ser inèdits i no poden haver obtingut cap premi en altres concursos.
En el dibuix no hi pot figurar el nom ni la firma de l'autor. Els treballs han de dur escrits, a la part de darrera, amb lletra clara, les següents dades: nom complet del/de la nin/a, l'edat, cicle, nom del/de la professor/a, centre docent, direcció i telèfon del centre. Els dibuixos que no incloguin aquestes dades seran eliminats.
El professorat de cada centre realitzarà una preselecció dels treballs realitzats en cada categoria (fins un màxim de 10 per categoria). D'aquesta preselecció el jurat decidirà qui són els finalistes del concurs.

4. Terminis i lloc de presentació.
El termini de presentació finalitzarà el 31 de març a les 14h.,un mes abans de la celebració del Diumenge de l'Àngel. Una vegada finalitzat el concurs es tornarà a obrir el termini de presentació de dibuixos pel concurs de l'any següent.
Els dibuixos s'han de remetre al Policia Tutor assignat al vostre centre o a la següent direcció :
Ajuntament de Palma ' Policia Local (Departament Assistencial)
Avinguda de Sant Ferran s/n
07013 Palma.

5. Composició del jurat.
' Regidoria d'Educació.
' Policia Local de Palma.
' Federació d'Associacions de Veïns.
' Donants (premi col'lectiu i premi individual).

6. Premis.
Per a cada categoria es lliuraran dos tipus de premis.
' Premi col'lectiu: per a la classe del dibuix premiat amb el primer premi de cada categoria
' Premi individual: un primer premi, dos segons premis i tres tercers premis per categoria.
El lliurament dels premis es realitzarà durant la celebració del Diumenge de l'Àngel. Durant aquest dia es realitzarà una exposició amb els dibuixos dels finalistes de cada categoria.

7. Nota final.
La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

Data darrera modificació: 13 de març de 2023