Publicador de continguts


Avança l'Administració digital a Palma mitjançant el Registre Electrònic General únic i interoperable.


27 d’abril de 2021

 

Palma, 27 d'abril de 2021.- L'Ajuntament de Palma ha habilitat el nou Registre electrònic General, un nou sistema que compleix les normatives estatals per a les administracions públiques, tal com marquen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. D'aquesta manera, des del 2 d'abril les persones jurídiques (associacions, entitats...) han de fer els seus tràmits amb l'Ajuntament de forma telemàtica. Les àrees de Participació i Govern Interior, i d'Economia, Hisenda i Innovació són les que duen a terme la implementació d'aquest sistema electrònic.

 

Per al batle "l'objectiu a llarg termini és deixar de banda el paper i que tots els tràmits es facin de forma telemàtica". Començam aquest camí amb el registre electrònic i anirem assolint les diferents fites que se'ns presentin per a facilitar a la ciutadania els seus tràmits amb l'Ajuntament", segons Hila.

 

A la seva intervenció, Hila ha recordat que el 2019 es feren 116.104 registres d'entrada, dels quals 13.479 foren telemàtics; això és un 11,6%. El 2020 ¿malgrat els mesos que les OAC tancaren per mor de la pandèmia del covid-19¿ aquesta xifra augmentà fins al 23,4% dels 86.853 tràmits que es feren (és a dir, 20.360 foren telemàtics).

 

El regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo, ha explicat que "suposa una modificació del sistema de treball de les diferents àrees de l'Ajuntament que beneficia els ciutadans. Des de l'Àrea de Participació Ciutadana hem fet els mesos de març i abril fins a 10 sessions de formació dirigides a associacions i entitats per tal d'explicar-los com aconseguir el certificat digital". En total 37 associacions de veïnats i 62 entitats inscrites a Registre d'Entitats Municipals (REMEC) s'han beneficiat d'aquestes sessions formatives.

 

Segons ha explicat el regidor d'Economia, Hisenda, Innovació i Funció Pública, Adrián García, "som davant un procés de modernització i de transformació que modificarà la filosofia de gestió del consistori. Amb aquest registre evitarem que els ciutadans s'hagin de desplaçar a l'Ajuntament i, que si ho fan, sigui per a parlar amb els funcionaris i no per a fer tràmits ordinaris que podran resoldre des de casa".

 

L'encarregada de desenvolupar aquest registre ha estat l'Oficina Tècnica d'Administració Electrònica (OTAE). Està integrada pel secretari, Qualitat, l'Arxiu i l'Institut Municipal d'Innovació. També hi ha participat Atenció a la Ciutadania. El registre electrònic ja existia a l'Ajuntament i, de forma voluntària, es podien iniciar els tràmits, però el sistema que hi havia no permetia complir els requeriments que ara es demanen. Ara, però, i basant-se en la normativa, el Registre ha de ser únic i interoperable amb els registres de la resta d'administracions, una qüestió que ha implicat un canvi en el sistema.


Llegeix la notícia completa aquí noticias.palma.cat

 

 

 

 

 

 

Data darrera modificació: 30 de maig de 2023