Publicador de continguts


Aprovades quatre línies de subvencions de l'IME per a promoure l'esport a Palma amb un pressupost de 290.000 euros


17 de maig de 2023

Les ajudes es destinen a esport femení, esdeveniments esportius, ajudes a entitats i clubs esportius, i ajudes a clubs de competició nacional.

Les instàncies i la documentació es podran presentar a partir de l'endemà de la publicació al BOIB fins al 30 de setembre. 

Palma, 17 de maig de 2023. La Junta de Govern ha aprovat avui la convocatòria de quatre línies de subvencions esportives per a la temporada 2022-23  que es troben dins el Pla estratègic de l'Institut Municipal de l'Esport (IME): esport femení, esdeveniments esportius, ajudes a entitats i clubs esportius, i ajudes a clubs de competició nacional. 

La convocatòria incrementa enguany un 24,5 per cent el pressupost en relació amb l'anterior temporada amb un total de 290.000 euros de crèdit en concepte de despeses originades entre el 17 d'octubre de 2022 i el 15 de setembre de 2023. Està destinada a incentivar l'organització de tornejos i activitats, potenciar accions per a impulsar l'esport femení a la nostra ciutat i fomentar l'activitat física al municipi de Palma.

El termini per a sol.licitar les subvencions s'obrirà a partir de l'endemà de la publicació al BOIB i es podran presentar les instàncies i la documentació a través de registre electrònic fins al 30 de setembre.

La línia d'ajudes per a esport femení, adreçada a clubs de Palma i esportistes individuals, està dotada amb un pressupost de 70.000 euros; es cobriran, entre altres conceptes, despeses com llicències federatives, assegurances, organització de competicions, activitats, formació específica, arbitratges, lloguer d'instal.lacions o material esportiu fungible, entre d'altres. Els clubs poden sol.licitar fins a un màxim de 2.200 euros i, les esportistes, fins a un màxim de 1.200 euros per temporada.

D'altra banda, la línia de subvenció per a l'organització d'esdeveniments esportius recull el finançament per a despeses de medalles, trofeus, ambulàncies, arbitratges, plataformes d'inscripció, assegurances, lloguer d'espais, cartelleria o transport, entre d'altres.

Aquesta línia té com a objecte atorgar ajuts als clubs esportius de Palma, federacions esportives i altres entitats sense ànim de lucre que organitzin esdeveniments o competicions a la ciutat. Està dotada amb un pressupost de 70.000 euros i es concediran fins a un màxim de 1.700 euros per sol.licitud i esdeveniment. 

En relació amb les ajudes per a clubs i entitats esportives sense ànim de lucre, s'ha duplicat el pressupost amb motiu de l'èxit de la anterior convocatòria, que enguany passa de 50.000 a 100.000 euros per a les despeses de la temporada derivades de la seva activitat ordinària. 

Així, els clubs de Palma poden sol.licitar fins a 2.200 euros en diferents conceptes, com són: despeses federatives, arbitratges, material fungible, assegurances, formació, roba esportiva, revisions mèdiques, gestoria o lloguer d'espais, entre d'altres.

Finalment, la línia destinada a ajudes per a clubs de competició nacional, dotada amb un pressupost de 50.000 euros, es dirigeix a clubs esportius de Palma que participin en competició nacional, per les despeses derivades de la seva activitat. Cada club pot presentar una sol.licitud fins a un màxim de 2.200 euros.

Les Bases i les instàncies es podran trobar a l'apartat de subvencions del web de l'IME una vegada publicada la convocatòria al BOIB. També hi ha un correu electrònic habilitat per a dirigir les consultes o els dubtes relacionats amb el procediment, la tramitació o la documentació: subvencions@ime.palma.cat

Data darrera modificació: 25 de maig de 2023