Publicador de continguts


Aprovació de les llistes definitives d'admesos i exclosos, d'ajudicataris i d'espera del procés d'assignació de l'ús privatiu de parcel·les i taules de cultiu de la xarxa d'horts urbans ecosocials de Palma, convocatòria 2019


20 de maig de 2021

Publicat el decret de ratificació de l'acta 3 de la Comissió Tènica i d´aprovació de les llistes definitives d´admesos i exclosos, d´ajudicataris i d´espera del procés d'assignació de l'ús privatiu de parcel.les i taules de cultiu de la xarxa d'horts urbans ecosocials de Palma, convocatòria 2019

  • Acta núm 3 de la Comissió tècnica
  • Llistat definitiu d'admesos
  • Llistat definitiu d'exclosos
  • Llista definitiva d'adjudicataris de parcel.les
  • Llista definitiva d'adjudicataris de blocs
  • Llista definitiva d'espera parcel.les
  • Llista provisional d'espera blocs de taules de cultiu

Data darrera modificació: 6 de març de 2023