Publicador de continguts


Obert el termini per a sol·licitar les subvencions de PalmaActiva destinades a establiments comercials


24 d’abril de 2024

Les ajudes, que tenen un pressupost de 200.000 euros, doblen la seva quantia en relació amb l’any passat

Palma, 24 d’abril de 2024.- Des d’avui i fins dia 30 de juny es poden demanar les ajudes de PalmaActiva per a establiments comercials i de serveis ubicats a peu de carrer a Palma.
Aquestes subvencions han passat dels 100.000 euros de l’any passat a 200.000 euros.
Lupe Ferrer, regidora de Comerç, destaca: “Enguany hem doblat el pressupost d’aquests ajuts, perquè volem que tots els comerços interessats puguin accedir-hi; ningú n’ha de quedar fora”.
Aquests ajuts subvencionen fins al 80% del cost total de la inversió presentada (IVA exclòs), amb un màxim de 6.000 euros per sol·licitant. La suma de les inversions presentades ha d’assolir, com a mínim, la quantia de 1.000 euros (IVA exclòs).

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
Modernització i innovació

· Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a modernitzar l’establiment, com mobiliari comercial o maquinària relacionada amb l’activitat.
· Condicionament físic de l’establiment, com obres de reforma, de posada a punt i d’adequació del local. S’ha d’acompanyar de la comunicació prèvia o de la llicència d’obres i del justificant de pagament de les taxes de l’impost municipal d’obres.
· Adquisició i instal·lació d’equipament per a la millora de la imatge comercial, com retolació interior i exterior, disseny i creació de marca.
· Transformació digital, com aplicacions informàtiques, equipaments informàtics, creació o millora del lloc web, terminals de punt de venda.

Desenvolupament sostenible, estalvi energètic i seguretat
· Inversions per a una economia baixa en carboni i millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat, com sistemes d’il·luminació, aparells de climatització o de conservació d’aliments, certificats d’eficiència energètica, adquisició de vehicles elèctrics i de mobilitat sostenible.
· Sistemes de reciclatge, de reducció i eliminació de residus.
· Elements per a garantir la vigilància, la seguretat de l’empresa i de les persones.

Accessibilitat i insonorització
· Millorar l’accessibilitat i eliminació de les barreres arquitectòniques, adequació física de l’establiment.
· Insonorització de l’establiment per als serveis d’alimentació a restaurants, cafeteries, cafès i bars. Les inversions han d’anar acompanyades del certificat del tècnic competent de l’estudi acústic.

TERMINI
La presentació de sol·licituds està oberta des d’avui fins al 30 de juny.

EPÍGRAFS QUE ES PODEN BENEFICIAR DE LES SUBVENCIONS
- Agrupació 64: comerç menor de productes alimentaris, begudes i tabac (establiments permanents). Excepcions: mercats municipals, 646 (comerços al detall de labors de tabac i d’articles de fumador), 647.5 (productes alimentaris i begudes a través de màquines).
- Agrupació 65: comerç menor de productes industrials no alimentaris (establiments permanents). Excepcions: 652.1 (farmàcies), 654 (comerços al detall de vehicles terrestres, aeronaus, embarcacions i maquinària i accessoris), 655 (comerços al detall de combustibles, carburants i lubricants).
- Grup 662 (tots els epígrafs): comerç menor de tota classe d’articles a economats i cooperatives de consum.
- Grups 671, 672 i 673 (tots els epígrafs): serveis d’alimentació a restaurants, cafeteries, cafès i bars.
- Grup 676: serveis a xocolateries, gelateries i orxateries.
- Epígraf 972.1: serveis de perruqueria de dones i homes.
- Epígraf 972.2: salons i instituts de bellesa.

 

 

Data darrera modificació: 24 d’abril de 2024