Publicador de continguts


» Serveis mínims per a les aturades parcials convocades pels treballadors de l'EMT


30 de març de 2011

L'Ajuntament de Palma ha decretat els serveis mínims per a les aturades parcials convocades pel Comitè d'Empresa de l'Empresa Municipal de Transports de Palma (EMT) pels propers 31 de març i 1 i 4 d'abril. S'han decretat aquests serveis mínims per a garantir que les aturades parcials afectin el mínim possible als ciutadans i ciutadanes de Palma.


Els serveis mínims són del 50 per cent entre les 5.00 i les 8.00 del matí i afecten als conductors, i del 18 per cent entre les 8.00 i 10.00 hores per al personal d'administració.


Atès el que preveu l'article 26.1.d) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de règim local, la prestació del servei de transport col.lectiu urbà de viatgers té la consideració de servei mínim de caràcter obligatori que ha de ser prestat per un municipi com Palma, que té una població de dret superior als 50.000 habitants. S'estableixen aquests serveis mínims perquè es tracta d'un servei que no és exercit per cap altra entitat, ja sigui pública o privada.


S'adjunta el decret de mínims.


Data darrera modificació: 13 de març de 2023